Uitgeverij De Haan Boeken verzorgt alleen uitgaven voor woordenboeken van het Bijbels Hebreeuws. Dit is begonnen in 1994 met de eerste herdruk van Bijbels Hebreeuws-Nederlands Woordenboek van E. Italie uit 1907. Hierna volgden nog 2 herdrukken voor het laatst in 2003.

In 2007 volgde de uitgave Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws van Peter D. H. Broers. Dit betreft een geheel nieuw woordenboek dat gebaseerd is op het woordenboek van Gesenius en Koehler Baumgartner. Tegelijk met deze uitgave verscheen ook de cd-rom Heblex waarop het hele woordenboek middels handige zoekfunctie is te raadplegen.

In september 2011 verscheen de tweede druk van het Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws waarin een aantal verbeteringen zijn aangebracht. Ook deze tweede druk is op cd-rom verschenen.