Proefkatern Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws en Heblex